काठमाडौँ जिल्लाको आ. व. २०७७/७८ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मिती २०७८/०९/०७ र ०९/०८ गते जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।

Skip to toolbar