जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंको चौथो जिल्ला सभा जि.स.स.को हलमा मिति २०७७।११।१४ र २०७७।११।१७ मा सम्पन्न भएको छ ।

Skip to toolbar