बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशय सम्वन्धी सूचना

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंं

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशय सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिति २०७३/०२/२९

सूचनाको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

Skip to toolbar