शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंं

निर्माण कार्य सम्वन्धी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/०२/१९

यस कार्यालय अन्तर्गत निर्माण हुने निम्नानुसारका कार्यको लागि १५ दिने दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैलाई जानकारी गराईन्छ ।

सूचनाको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Skip to toolbar