जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंबाट बुढानीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंबाट बुढानीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली । प्रकाशन 2079-08-13 DCC KTM विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली ।

Skip to toolbar