सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौं

सुचना अधिकारी

शाखा अधिकृत श्री शिरीष उपाध्याय

मोवाईल नं. ९८५११३४६५५

ठेगाना: बबरमहल, काठमाडौं

फोन: 014254697, 014249727, 014249726

ईमेल: ddckathmandu@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar