सूचना तथा समाचार





स्वतः प्रकाशन (PDMS) – प्रथम त्रैमासिक प्रकाशन (२०७८।०७९ श्रावण-असोज)

PDMS प्रतिवेदनको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।




जिल्ला दररेट २०७८।०७९

जिल्ला दररेट २०७८-०७९ Kathmandu Final



स्वतः प्रकाशन (PDMS) – चौथो त्रैमासिक प्रकाशन (२०७८।०७९ बैशाख-आषाढ)

PDMS प्रतिवेदनको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।



स्वतः प्रकाशन (PDMS) – तेस्रो त्रैमासिक प्रकाशन (२०७७।०७८ माघ-चैत्र)

PDMS प्रतिवेदनको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।



स्वतः प्रकाशन (PDMS) – दोस्रो त्रैमासिक प्रकाशन (२०७७।०७८ कार्तिक-पौष)

PDMS प्रतिवेदनको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।



निर्वाचन क्षेत्र योजनाहरु

निर्वाचन क्षेत्र योजनाहरु



Skip to toolbar