प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता सिफारिश सम्बन्धमा प्रकाशन 2079-08-23 DCC KTM विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता सिफारिश सम्बन्धमा
न्यायिक सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे प्रकाशन 2079-08-23 DCC KTM विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
न्यायिक सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काठमाडौबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सुचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली प्रकाशन, स्वत: प्रकाशन (PDMS) प्रतिवेदन 2079-08-19 DCC KTM विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काठमाडौबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सुचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंबाट तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली । प्रकाशन, स्वत: प्रकाशन (PDMS) प्रतिवेदन DCC KTM विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंबाट बुढानीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली । प्रकाशन 2079-08-13 DCC KTM विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदको लागि प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुमध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरुको नामावली ।
PDMS २०७६ माघ प्रकाशन, स्वत: प्रकाशन (PDMS) प्रतिवेदन 2076-10-28 प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
PDMS २०७६ माघ
PDMS २०७६ कार्तिक प्रकाशन, स्वत: प्रकाशन (PDMS) प्रतिवेदन 2076-9-1 प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
PDMS २०७६ श्रावण
PDMS २०७६ श्रावण प्रकाशन, स्वत: प्रकाशन (PDMS) प्रतिवेदन 2076-5-6 प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
PDMS २०७६ श्रावण
संगठनात्मक विकास प्रतिवेदन (OD) प्रकाशन २०७२ आषाढ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संगठनात्मक विकास प्रतिवेदन (OD)
काठमाडौं विकास सन्देश (श्रावण – फागुन २०७१) प्रकाशन २०७१/११ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
काठमाडौं विकास सन्देश
Skip to toolbar